Reklamační řád

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno (email, písemně) ve zmíněné 14 denní lhůtě. Kupující, který uzavřel s Prodávajícím kupní smlouvu on-line, má rovněž právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy s Prodávajícím, jež může zahájit prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr ).

Kupující – podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikánív souladu s § 420 Občanského zákoníku.

 

Jak postupovat:

Reklamované zboží zabalte do balíku, přiložte originál naší faktury a stručný popis vady výrobku. Nezapomeňte uvést svoje aktuální kontaktní údaje - tj. e-mail, popřípadě telefonní číslo, pokud došlo od doby objednání k jejich změně. Takto připravenou zásilku s označením "REKLAMACE" pošlete Českou poštou, s. p. jako Doporučený balík nebo Doporučenou zásilku bez dobírky na adresu:

HELENA MINAŘÍKOVÁ

CHAPLINOVO NÁM 653

152 00 PRAHA 5

Ne prosím balík do ruky, nelze převzít jiný pracovník ….

 

Po obdržení reklamace vás budeme v zákonné lhůtě (maximálně do 30 dnů) informovat e-mailem nebo telefonicky o posouzení reklamace a s návrhem jejího řešení. V případě posouzení reklamace jako oprávněné bude zboží: • opraveno a zasláno zpět (v případě odstranitelných vad nezpůsobených uživatelem nebo nebo nesprávným užíváním )

• vyměněno za nové, nebo vráceny peníze (v případě neodstranitelných vad nebo výrobních vad nezpůsobených uživatelem)

V případě posouzení reklamace jako neoprávněné bude zboží zasláno zpět kupujícímu s vyrozuměním o zamítnutí reklamace a jeho odůvodněním. V případě nesouhlasu kupujícího se zamítnutím reklamace se řeší případy dle platných zákonů ČR.

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního

dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

Pokud je vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

 

VÝMĚNA ZBOŽÍ

Zboží, které si objednáváte na Internetu, nemáte možnost předem vyzkoušet a velikost nebo jeho barva může vypadat ve skutečnosti jinak než na monitoru. Pokud vám přišlo zboží, o které sice stojíte, ale nevyhovuje vám barva či velikost, můžete jej vyměnit ho za to správné.

 

 (Zkopírujte, nebo si stáhněte tento formulář a pošlete jej vyplněný zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy nebo podat reklamaci):

Ke stažení:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo reklamaci

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo reklamaci

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy / reklamaci

 

Adresát: Helena Minaříková, Chaplinovo náměstí 653, 152 00 Praha 5 nebo elektronicky na adresu: info@minashop.cz

 

Číslo objednávky:

Datum obdržení:

 číslo účtu pro vrácení platby:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

 

Podpis spotřebitele: